MISI VISI OBJEKTIF

MISI IKM BESUT

Menambahkan bilangan guna tenaga separa mahir bumiputra dalam berbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian di samping mewujudkan bakal-bakal Tekno usahawan.

 

VISI IKM BESUT

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. 

OBJEKTIF IKM

  • Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti serta diiktiraf ke arah menyediakan kerjaya berpendapatan tinggi
  • Menambah bilangan penglibatan bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal di industri
  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa
  • Meningkatkan kompetensi pengajar bagi memenuhi keperluan i-pengajar
  • Melahirkan potential technopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan
  • Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat

                                         

                    

Paparan terbaik: Semua jenis pelayar yang terkini dengan paparan 1024x768. Hakcipta Terpelihara 2013 © Institut Kemahiran MARA Besut