DIP. KOMPETENSI ELEKTRIK PENDAWAI PW4

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) 

 

 

 

 

 

 

TEMPOH PENGAJIAN

18 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Jasin, Besut, Beseri

SYARAT KELAYAKAN

Lulus Sijil Professional GIATMARA / Sijil ILKA dengan perakuan kekompetenan PW2

*Syarat tambahan lain bagi lepasan GIAT MARA mestilah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun

SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaikpulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan.Program ini khas untuk pelajar yang mempunyai Kompeten Pendawai Satu Fasa (PW2).

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Practice 1, Electrical Motor Control, Electrical Drawing, Supervisory Skill, Mathematics, Penghayatan Islam, Moral Dan Nilai Murni, Communicative English 1, Co-Curriculum 1

Semester 2: Industrial Training

Semester 3: Electrical Industrial Installation Theory 2, Electrical Industrial Practice 2, Power Distribution Systems, Electricity Act And Regulations, Industrial Automation, Project Management, Digital Entrepreneurship, Pengajian Malaysia, Communicative English 2, Co Curriculum 2

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik, Pendawai dan Penyelia

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran di IKM ke peringkat Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera Voltan rendah A1)