PIAGAM PELANGGAN

 

  • Mengemukakan tawaran kepada calon yang berjaya mengikuti pengajian dalam tempoh kurang dari satu (1) bulan dari tarikh tutup permohonan melalui atas talian (online) dan tawaran serta-merta kepada calon yang berjaya melalui permohonan terbuka (open registration).
  • Mengadakan mesyuarat senat bagi mengesahkan keputusan peperiksaan pelajar dua (2) minggu selepas peperiksaan akhir tamat.
  • Memproses bayaran kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari setelah menerima baucer bayaran yang lengkap.
  • Menyelesaikan kes-kes rayuan disiplin pelajar dalam tempoh 14 hari selepas menerima rayuan.