SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan

 

 

 

 

 

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2593

IKM TERLIBAT

Beseri, Sik, Jasin, Besut, Kuching

SYARAT KELAYAKAN

Lulus SPM atau setara dalam mata pelajaran berikut:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Bahasa Melayu
  3. Lulus Matematik / Matematik Tambahan
  4. Lulus mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik / Pendawaian Domestik / Menservis Peralatan Elektrik & Elektronik / Prinsip Elektrik & Elektronik / Aplikasi Elektrik & Elektronik / Teknologi Elektrik / Pemasangan Kawalan Elektrik / Lukisan Geometri & Elektrik

ATAU

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan, pendawaian, penyelenggaraan dan pentauliahan peralatan elektrik. Pelajar turut akan dianugerahkan Sijil Wireman Bertauliah (Kategori PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia setelah tamat pengajian. 

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Installation, Electrical Installation Practice, Electricity Act and Regulations 1, Electrical Principles 1, Electrical Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Practice 1, Electrical Motor Control, Electrical Principle 2, Technical Mathematics 2, Entrepreneurship 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan  Konflik Moral, Co-Curiculum 2

Semester 3: Latihan Industri

Semester 4: Electrical Industrial Installation 2, Electrical Industrial Practice 2, Electricity Act and Regulations 2, Industrial Automation, Analogue and Digital Electronics, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

PROSPEK KERJAYA

Wireman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta, usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) di KKTM Pasir Mas